مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز
جوانان

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

عبداله پور مسؤول فستیوال مدارس فوتبال استان اعلام کرد؛ مرحله دوم فستیوال  در رده سنی زیر 8 و 10 سال با حضور 52 تیم در قالب چهارگروه 12 تیمی در استادیوم جهان پهلوان تختی تبریز برگزار شد که هر تیم 3 بازی انجام دادند.

 در این مرحله از فستیوال در رده سنی زیر 8 و 10 سال 520 فوتبال آموز استعدادیابی شدند و تیم های شرکت کننده در مجموع 156 بازی در 6 زمین انجام دادند که 30 نفر از استعداد یابان با حضور مربیان و انجمن اولیاء از فوتبال آموزان استعدادیابی کردند.

در این برنامه نیز مسؤولین خصوصا مسؤولین ورزشی آقایان ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان – علمی دبیر هیأت فوتبال استان و ستوده نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز از نحوه برگزاری فستیوال بازدید نمودند.

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز

مرحله دوم منطقه 5 فستیوال مدارس فوتبال در تبریز