یوسف سیدی در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان
جوانان

یوسف سیدی در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان

یوسف سیدی در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان زیر 19 سال از  تاریخ 93/6/2 لغایت 93/6/7 در آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

در این اردو که از 25 بازیکن جهت برگزاری اردوی آماده سازی دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی یوسف سیدی نیز حضور دارد.