حضور علیرضا نقی زاده در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک 21 سال
جوانان

حضور علیرضا نقی زاده در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک 21 سال

حضور علیرضا نقی زاده در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک 21 سال

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک 21 سال از تاریخ 93/3/25 لغایت 93/3/29 در تهران هتل المپیک برگزار خواهد شد.

در این اردو که از 31 بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی علیرضا نقی زاده نیز حضور دارد.