برنامه زمانبندی فستیوال مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی سال 93
جوانان

برنامه زمانبندی فستیوال مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی سال 93

برنامه زمانبندی فستیوال مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی سال 93

داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ برنامه زمانبندی فستیوال مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی سال 93  به شرح ذیل اعلام می باشد:

                                                                                                       

منطقه یک شهرستان آذرشهر

میزبان: آذرشهر

میهمانان: بناب- ایلخچی- مراغه- اسکو- خسرو شهر- ملکان- عجب شیر

تاریخ ورود: 93/4/6 ساعت 15:30

تاریخ خروج: 93/4/6 ساعت 19:00

مکان: استادیوم تختی آذرشهر

 

منطقه دو شهرستان میانه

میزبان: میانه

میهمانان: هریس- کلیبر- ورزقان- خواجه

تاریخ ورود: 93/4/13 ساعت 15:30

تاریخ خروج: 93/4/13 ساعت 19:00

مکان: استادیوم تختی میانه

 

منطقه سه شهرستان مرند

میزبان: مرند

میهمانان: جلفا- تسوج- شبستر-هادی شهر- صوفیان

تاریخ ورود: 93/4/20 ساعت 15:00

تاریخ خروج: 93/4/20 ساعت 19:00

مکان: استادیوم تختی مرند

 

منطقه چهار شهرستان سراب

میزبان: سراب

میهمانان: چاراویماق- اهر- بستان آباد

تاریخ ورود: 93/4/27 ساعت 15:00

تاریخ خروج: 93/4/27 ساعت 19:00

مکان: استادیوم تختی سراب

 

 

منطقه پنج مرحله اول و جشنواره فستیوال استان آذربایجان شرقی

میزبان: هیأت فوتبال استان

میهمانان: مدارس فوتبال تبریز

تاریخ ورود: 93/5/17 ساعت 08:30

تاریخ خروج: 93/5/17 ساعت 14:00

مکان: استادیوم تختی باغشمال

 

منطقه پنج مرحله دوم تبریز

میزبان: هیأت فوتبال استان

میهمانان: مدارس فوتبال تبریز

تاریخ ورود: 93/5/18 ساعت 08:30

تاریخ خروج: 93/5/18 ساعت 13:00

مکان: استادیوم تختی باغشمال

 

مرحله نهایی

میزبان: هیأت فوتبال استان

میهمانان: منتخب 5 منطقه

تاریخ ورود: 93/5/31 ساعت 15:30

تاریخ خروج: 93/5/31 ساعت 18:00

مکان: استادیوم تختی باغشمال

 

یک شهریور معرفی 10 نفر منتخب برتر فستیوال استان به آکادمی ملی

12 الی 14 شهریور حضور تیم منتخب و خانواده ها جهت شرکت در فستیوال کشوری در آکادمی ملی فوتبال ایران

 

شرایط رده سنی و مدارک لازم

رده سنی زیر 8 سال متولد 85/10/11 به بالا

رده سنی زیر 10 سال متولد 83/10/11 به بالا

رده سنی زیر 12 سال متولد 81/10/11 به بالا

 

یک نفر به عنوان سرپرست و یک نفر به عنوان مربی می باشد.

مدارک لازم: اشتغال به تحصیل عکسدار- کارت بیمه ورزشی به همراه داشته باشید.

شماره تماس مسؤول فستیوال استان جهت هماهنگی لازم : عظیم عبدالله پور 09149135635