هیئت فوتبال تبریز
جدول مسابقات

لیگ برتر فوتسال

  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهید منصوری ۱۸ ۱۵ ۲ ۱ ۷۶ ۳۴ ۴۲ ۴۷
۲ گیتی‌پسند‌ ۱۸ ۱۴ ۳ ۱ ۶۴ ۲۵ ۳۹ ۴۵
۳ فولاد‌ماهان‌ ۱۸ ۱۱ ۵ ۲ ۸۸ ۴۴ ۴۴ ۳۸
۴ حفاری‌‌اهواز ۱۸ ۱۰ ۳ ۵ ۶۲ ۵۱ ۱۱ ۳۳
۵ گسترش‌فولاد‌ ۱۸ ۱۰ ۳ ۵ ۴۸ ۴۱ ۷ ۳۳
۶ صبای قم ۱۸ ۹ ۳ ۶ ۶۲ ۵۴ ۸ ۳۰
۷ فیروزصفه‌ ۱۸ ۶ ۴ ۸ ۴۵ ۵۲ ۷- ۲۲
۸ علم و ادب ۱۸ ۵ ۴ ۹ ۳۶ ۴۵ ۹- ۱۹
۹ ارژن شیراز ۱۸ ۶ ۱ ۱۱ ۵۰ ۶۹ ۱۹- ۱۹
۱۰ پرسپولیس تهران ۱۸ ۶ ۱ ۱۱ ۵۳ ۷۶ ۲۳- ۱۹
۱۱ شهرداری ساوه ۱۸ ۴ ۶ ۸ ۳۸ ۴۸ ۱۰- ۱۸
۱۲ میثاق تهران ۱۸ ۵ ۱ ۱۲ ۳۶ ۶۱ ۲۵- ۱۶
۱۳ راه ساری ۱۸ ۳ ۳ ۱۲ ۴۰ ۵۹ ۱۹- ۱۲
۱۴ دبیری تبریز ۱۸ ۲ ۱ ۱۵ ۳۶ ۷۵ ۳۹- ۷

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید