هیئت فوتبال تبریز
جدول مسابقات

لیگ برتر فوتسال

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
۱ شهيد منصوري ۱۸ ۱۵ ۲ ۱ ۷۶ ۳۴ ۴۲ ۴۷
۲ گيتي‌پسند‌ ۱۸ ۱۴ ۳ ۱ ۶۴ ۲۵ ۳۹ ۴۵
۳ فولاد‌ماهان‌ ۱۸ ۱۱ ۵ ۲ ۸۸ ۴۴ ۴۴ ۳۸
۴ حفاري‌‌اهواز ۱۸ ۱۰ ۳ ۵ ۶۲ ۵۱ ۱۱ ۳۳
۵ گسترش‌فولاد‌ ۱۸ ۱۰ ۳ ۵ ۴۸ ۴۱ ۷ ۳۳
۶ صباي قم ۱۸ ۹ ۳ ۶ ۶۲ ۵۴ ۸ ۳۰
۷ فيروزصفه‌ ۱۸ ۶ ۴ ۸ ۴۵ ۵۲ ۷- ۲۲
۸ علم و ادب ۱۸ ۵ ۴ ۹ ۳۶ ۴۵ ۹- ۱۹
۹ ارژن شيراز ۱۸ ۶ ۱ ۱۱ ۵۰ ۶۹ ۱۹- ۱۹
۱۰ پرسپوليس تهران ۱۸ ۶ ۱ ۱۱ ۵۳ ۷۶ ۲۳- ۱۹
۱۱ شهرداري ساوه ۱۸ ۴ ۶ ۸ ۳۸ ۴۸ ۱۰- ۱۸
۱۲ ميثاق تهران ۱۸ ۵ ۱ ۱۲ ۳۶ ۶۱ ۲۵- ۱۶
۱۳ راه ساري ۱۸ ۳ ۳ ۱۲ ۴۰ ۵۹ ۱۹- ۱۲
۱۴ دبيري تبريز ۱۸ ۲ ۱ ۱۵ ۳۶ ۷۵ ۳۹- ۷

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید