یحیی حسین تالاری ديدار لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد را سوت مي زند
فوتسال

یحیی حسین تالاری ديدار لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد را سوت مي زند

یحیی حسین تالاری ديدار لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد را سوت مي زند

اسامی داوران قضاوت کننده در لیگ برتر فوتسال در هفته سیزدهم از سوی کمیته داوران اعلام شد.

جمعه91/9/24-ساعت 16:00

لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد

یحیی حسین تالاری-روح اله مطهری- حسین وحدتی-هادی قاسم پور

دبیری تبریز-گاز خوزستان

امید مصداقی-فردین مبارکی-علی قریشی-حمیدرضا قدسی راغب

شهرداری ساوه-راه ساری

وحید عرض پیما-ابراهیم محرابی افشار-امیر لامعی-وحید سلیمانی

میثاق تهران-جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی

سعید عباسی- علی حفیظی-محمد بیاتی-سید سجاد فتحی

پنجشنبه 91/9/30-ساعت 15:00

گیتی پسند اصفهان-شهرداری شیراز

علیرضا عبدالغنی-بهروز سهامی-حسین امیری-مهدی حقوقی

صبای قم-شهید منصوری قرچک

علی پورافشار-آرمان قنبرزاده-عارف سیاحی-مهدی صفائی