مسلم رستمی ها در اردوی تیم ملی فوتسال
فوتسال

مسلم رستمی ها در اردوی تیم ملی فوتسال

مسلم رستمی ها در اردوی تیم ملی فوتسال

محمد پیروز رام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد ؛ از سوی کادر فنی تیم ملی، اسامی 14 بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی اعلام شده

که  از استان آذربایجانشرقی آقای مسلم رستمی ها نیز از دعوت شدگان به این اردو می باشدکه باید پانزدهم بهمن ماه خود را به کادر فنی در کمپ تیم های ملی معرفی کند.

گفتنی است، جوراندیرو-سرمربی تیم ملی امید فوتسال، 14 بازیکن دعوت شده را به منظور دیدار مقابل تیم ملی اندونزی به اردو دعوت کرده است.