برگزاری نشست هیات رئیسه و مدیران باشگاههای لیگ برتری فوتسال
فوتسال

برگزاری نشست هیات رئیسه و مدیران باشگاههای لیگ برتری فوتسال

 

برگزاری نشست هیات رئیسه و مدیران باشگاههای لیگ برتری فوتسال

جلسه هم اندیشی اعضای هیات رئیسه و مدیران باشگاههای لیگ برتری فوتسال با حضور سرپرست این کمیته روز پنجم دی ماه در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار می شود.

 

جلسه معارفه سید رضا افتخاری-سرپرست کمیته فوتسال و نشست هم اندیشی اعضا هیات رئیسه و مدیران باشگاههای لیگ برتر فوتسال روز سه شنبه 5/10/91 راس ساعت 15:30 در روابط عمومی فدراسیون برگزار می شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.