ميكائيلي و رستمي ها در اردوي تيم ملي اميد فوتسال
فوتسال

ميكائيلي و رستمي ها در اردوي تيم ملي اميد فوتسال

ميكائيلي و رستمي ها در اردوي تيم ملي اميد فوتسال

اردوي تيم ملي فوتسال اميد از مورخ 91/3/24 لغايت 91/3/27 در محل كمپ تيم هاي ملي با حضور 21 بازيكن برگزار خواهد شد.

از استان آذربايجان شرقي عليرضا ميكائيلي و مسلم رستمي ها جزء نفراتي هستند كه در اين اردو حضور خواهند داشت.