هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

شرایط شرکت در رقابتهای امید ،جوانان و نوجوانان فوتسال استان

شرایط سنی و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

 

۱-متولدین ۱۳۷۰/۱۰/۱۱ به بعد مجاز به حضور در مسابقات می باشد.

۲- حق شرکت ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال (واریز به شماره ۱۱۹۰۷۲۹/۰۱ – بانک ملت شعبه مسجد کبود)

۳- گواهی تحصیلی عکسدار یا آماده بخدمت یا کارت دانشجویی اعتبار ۹۱-۹۰

۴- چهار قطعه عکس                          

۵- کپی صفحه اول شناسنامه

۶- کپی کارت ملی

۷- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

۸- ۱۶ نفر بازیکن و ۳ نفر کادر فنی( سرپرست – مربی و تدارکات)

۹- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

۱۰- قرارداد سه برگ             

 

اعلام شرایط رده سنی جوانان:

۱-متولدین ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ به بعد

۲- حق شرکت ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال (واریز به شماره ۱۱۹۰۷۲۹/۰۱ – بانک ملت شعبه مسجد کبود)

۳- گواهی تحصیلی عکسدار یا آماده بخدمت یا کارت دانشجویی اعتبار ۹۱-۹۰

۴- چهار قطعه عکس

۵- کپی صفحه اول شناسنامه

۶- کپی کارت ملی

۷- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

۸- ۱۶ نفر بازیکن و ۳ نفر کادر فنی( سرپرست – مربی و تدارکات)

۹- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

۱۰- قرارداد سه برگ

 

اعلام شرایط رده سنی نوجوانان:

۱-متولدین ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ به بعد

۲- حق شرکت ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال (واریز به شماره ۱۱۹۰۷۲۹/۰۱ – بانک ملت شعبه مسجد کبود)

۳- گواهی تحصیلی عکسدار

۴- چهار قطعه عکس

۵- کپی صفحه اول شناسنامه

۶- کپی کارت ملی

۷- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

۸- ۱۶ نفر بازیکن و ۳ نفر کادر فنی( سرپرست – مربی و تدارکات)

۹- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

۱۰- قرارداد سه برگ

۱۱- رضایت نامه محضری والدین

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید