برنامه رقابتهای تیم ملی امید فوتسال در تورنمنت روسیه
فوتسال

برنامه رقابتهای تیم ملی امید فوتسال در تورنمنت روسیه

برنامه رقابتهای تیم ملی امید فوتسال در تورنمنت روسیه

برنامه بازیهای تیم ملی امید فوتسال که در تورنمنت روسیه شرکت کرده است، اعلام شد.

در این رقابتها و در گروه اول تیم های امید روسیه، امید ایتالیا، امید اسلوواکی و امید بلاروس قرار گرفته اند و در گروه دوم تیم های امید چک، امید ایران، امید اوکراین و امید پرتغال قرار دارند. ساعت بازیها متعاقبا اعلام خواهد شد.

برنامه رقابتها به شرح زیر است:

چهارشنبه 22 آذر 91

اوکراین – جمهوری چک

ایتالیا- بلاروس

ایران- پرتغال

روسیه – اسلوواکی

پنج شنبه 23 آذر91

اسلواکی-ایتالیا

چک-ایران

پرتغال-اوکراین

بلاروس-روسیه

جمعه 24 آذر91

پرتغال-چک

اسلواکی-بلاروس

ایران-اوکراین

روسیه- ایتالیا

 

شنبه 25 آذر91

بازی اول مرحله حذفی: تیم سوم گروه اول- تیم چهارم گروه دوم

بازی دوم مرحله حذفی: تیم سوم گروه دوم- تیم چهارم گروه اول

بازی اول مرحله نیمه نهایی: تیم اول گروه دوم-تیم دوم گروه اول

بازی دوم مرحله نیمه نهایی: تیم اول گروه اول-تیم دوم گروه دوم

 

یکشنبه 26 آذر91

بازنده بازیهای اول و ودوم مرحله حذفی برای کسب مقام هفتم

برنده بازیهای اول و دوم مرحله حذفی برای کسب مقام پنجم

دیدار رده بندی

دیدار فینال