دبیری تبریز 3- فردوسی مشهد3
فوتسال

دبیری تبریز 3- فردوسی مشهد3

دبیری تبریز 3- فردوسی مشهد3
در  هفته بیست و یکم،لیگ برتر فوتسال کشور تیم دبیری تبریز دیگر نماینده استان در مشهد با فردوسی این شهر سه بر سه مساوی کرد و با 31 امتیاز در مکان ششم قرار گرفت.