جریمه های انضباطی تیمهای لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد
انضباطی

جریمه های انضباطی تیمهای لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد

جریمه های انضباطی تیمهای لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد

با توجه به شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی فصل ۹۳-۹۲ از دوم خردادماه،  تیمها باید جهت ثبت قراردادها نسبت به واریز جریمه های انضباطی خود اقدام کنند.

رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی در حالی اوایل خرداد ماه آغاز می شود که اسامی تیم ها و افرادی که از سوی کمیته انضباطی محروم شده اند اعلام شد تا نسبت به واریز جریمه های انضباطی خود اقدام کنند .

گفتنی است؛ در صورت عدم واریز از ثبت قرارداد خودداری افراد و تیم های زیر جلوگیری می شود.
 
تیم سمنان جوان –  مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال      بدلیل عدم حضور در مسابقه ( لسمان مروارید خزر )
تیم گلساپوش یزد – مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال      بدلیل عدم حضور در مسابقه ( دریانوردان بوشهر)
محسن خرمی ( سرپرست ویژن تهران )- مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف در دیدار مورخ ۹۱/۸/۲۴ شهرداری تیران
علیرضا هوشیار ( سرمربی فائزکاران )- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال-تخلف دیدار ۹۱/۸/۱۹ لسمان مروارید
علیرضا هوشیار ( سرمربی فائزکاران)-مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۹ لسمان مروارید
حامد قربانپور ( بازیکن هوسم رودسر )-مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف دیدار ۹۱/۸/۱۴ لسمان مروارید
احسان حسین نژآد ( بازیکن لسمان )-مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال-تخلف دیدار ۹۱/۸/۱۴ هوسم رودسر
امیرحسین اکبری ( شهرداری تیران )- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف دیدار ۹۱/۸/۱۴ ویژن هرمزگان
تیم فائزکاران فرح آباد- مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال-بدلیل عدم حضور در مسابقه ۹۱/۸/۱۴ شهرداری تبریز
محسن صالحی ( بازیکن صنعت کشاورزی)-مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف در مسابقه ۹۱/۷/۵ گلساپوش یزد
تیم فردوسی مشهد-مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال-عدم حضور مقابل تیم لسمان و شهرداری تبریز
حمیدرضا دهقانی ( بازیکن گلساپوش یزد )-مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف دیدار مورخ ۹۱/۷/۱۴ دریانوردان بوشهر
محمدرضا حاجی پور ( بازیکن دریانوردان)- مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف دیدار مورخ ۹۱/۷/۱۴ گلساپوش یزد
مصطفی کیانی ( بازیکن دریانوردان بوشهر )-  مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف دیدار مورخ ۹۱/۷/۱۴ گلساپوش یزد
سجاد طبیب نژاد ( تیم دریانوردان بوشهر )-مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف دیدار مورخ ۹۱/۷/۱۴ گلساپوش یزد
تیم صنعت مبارکه-  مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف تماشاچیان مورخ ۹۱/۷/۵ گلساپوش یزد
علیرضا خسروی ( بازیکن قوی سپید )- مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۹ ملوان بندرگز
وحید کنف دوست ( بازیکن قوی سپید )- مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۹ ملوان بندرگز
محسن عبدی ( بازیکن قوی سپید انزلی )- مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۹ ملوان بندرگز
فرزاد بلوکباشی ( سرپرست قوی سپید )-مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۹ ملوان بندرگز
حسن عبداللهی ( بازیکن شهرداری تبریز)-  مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۴ فائزکاران
علی نظری ( سرپرست شهرداری تبریز)- مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف مورخ ۹۱/۶/۲۴ فائزکاران
سلمان حاحیدانی ( بازیکن دریانوردان بوشهر )- مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال- تخلف مورخ ۹۱/۹/۱۰ قوی سپیدانزلی
حسین طبیب نژاد ( مسئول )-مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال      تخلف مورخ ۹۱/۹/۱۰ قوی سپید انزلی
باشگاه دریانوردان بوشهر برای تخلف تماشاچیان-مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال-تخلف مورخ ۹۱/۹/۱۰ قوی سپید انزلی
باشگاه شهرداری تبریز برای تخلف تماشاچیان- مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال-  تخلف مورخ ۹۱/۹/۹ دریانوردان بوشهر

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید