مدیر عامل، سرپرست و مربی تیم نوجوانان دبیری تبریز بدلیل رفتارهای غیر ورزشی توسط کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان جریمه شدند
انضباطی

مدیر عامل، سرپرست و مربی تیم نوجوانان دبیری تبریز بدلیل رفتارهای غیر ورزشی توسط کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان جریمه شدند

مدیر عامل، سرپرست و مربی تیم نوجوانان دبیری تبریز بدلیل رفتارهای غیر ورزشی توسط کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان جریمه شدند 

محمدباقر ششگلانی مسؤول کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اعلام کرد؛ در جریان بازی بین تیم های فوتبال نوجوانان گسترش فولاد تبریز و دبیری تبریز از سری مسابقات لیگ نوجوانان استان در مورخه 93/8/8 تنی چند از اعضای کادر فنی در تیم تبریز طبق گزارش داور و ناظر بازی مرتکب اعمال غیر ورزشی شده اند.

لذا تصمیماتی از سوی کمیته انضباطی اعمال گردید.

بدیهی است برابر قانون انضباطی که در ماده 66 در خصوص برخورد زننده نسبت به مقامات رسمی مسابقه در 6 بند آمده که ضمن ارائه ماده 66 باطلاع میرساند در رای صادره سعی شده کمترین و با ارفاق حداقل جریمه اعمال شود.

ماده 66- برخورد زننده نسبت به مقامات رسمی مسابقه

اشخاص در صورت برخورد زننده به مقامات رسمی مسابقه به شرح زیر تنبیه می شوند:

1-تا دو سال محرومیت و تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی برای مجروح یا مصدوم کردن آنان.

2- تا یک سال محرومیت و تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی برای کتک کاری و ایراد ضرب نسبت به آنان.

3- تا شش ماه محرومیت و تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی برای هل دادن و لگد پراندن (حتی اگر اصابت نکرده باشد).

4- تا شش ماه جلسه محرومیت و تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی برای بکار بردن کلمات زشت، ناسزا یا فحاشی که شنیده شود یا نشان دادن ژست غیر کلامی آن.

5- تا چهار جلسه محرومیت و تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل رفتار غیر ورزشی ، حمله ور شدن به آنان.

6- آرای مربوط به تخلفات علیه مقامات رسمی ترجمه و برای فیفا نیز ارسال خواهد شد.

 

رای صادره کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی:

1-سرپرست تیم نوجوانان دبیری بنام میلاد وطن پرست با توجه به اینکه ایشان بایستی آرامش را به نیمکت بدهد، لذا بدلیل اهمال و سستی در انجام وظایف محوله و عدم کنترل نیمکت و همچنین هم سویی ایشان با سایرین در جهت بی احترامی به کادر داوری به دو جلسه از همراهی تیم محروم میگردد.

2- ایرج جهانبخش مربی تیم دبیری تبریز به دلیل نقض قانون و مقررات و برهم زدن نظم بازی و ایجاد تشنج علاوه بر کارت قرمز به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم محکوم میگردد.

3- فرزین دبیری به دلیل ورود به زمین بازی به همراه چند نفر و قصد حمله به کمک داوران بازی به مبلغ 2000000 ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.

مسؤول کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان در پایان اظهار داشت: گزارش داور و ناظر بازی در کمیته انضباطی موجود می باشد که بدلیل رعایت حال باشگاه دبیری از انعکاس آن در رسانه ها خودداری میگردد.