جلسه تخصصی کمیته انضباطی با ریاست
انضباطی

جلسه تخصصی کمیته انضباطی با ریاست

 جلسه تخصصی کمیته انضباطی با ریاست

بمنظور حل مشکلات موجود در کمیته انضباطی جلسه ای با حضور رئیس هیأت فوتبال استان، دبیر هیأت ، مسؤول کمیته انضباطی و مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان در دفتر ریاست برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مسؤول کمیته انضباطی پس از ارائه مشکلات ، دبیر محترم نیز در خصوص کمیته انضباطی مطالب مهم و حائز اهمیتی را بیان نمودند که در ادامه جلسه ریاست هیأت در خصوص کمیته انضباطی راهکار های مناسبی را ارائه نمودند.

رئیس هیأت فوتبال استان برگزاری کلاس های توجیهی برای داوران، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال را در راستای ارائه آئین نامه انضباطی ضروری دانست و گفت: برگزاری چنین کلاسهایی از هر نظر برای جامعه ورزشی فوتبال مفید می باشد و بازیکنان و دست اندرکاران می توانند از این طریق توجیه شوند تا ان شالله شاهد کاهش تخلفات نباشیم.