احضار بازیکنان سابق باشگاه شهرداری تبریز
انضباطی

احضار بازیکنان سابق باشگاه شهرداری تبریز

احضار بازیکنان سابق باشگاه شهرداری تبریز

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از احضار بازیکنان سابق باشگاه شهرداری تبریز به این کمیته خبر داد.

به دنبال شکایت باشگاه شهرداری تبریز از بازیکنان سابق این تیم، به دلیل عدم تسویه حساب با باشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند

۱-      بهنام دادشوند از تیم آلومینیوم هرمزگان – روز سه شنبه ۲۵/۷/۹۱

۲-      مهدی محمدزاده از تیم آلومینیوم هرمزگان – روز سه شنبه ۲۵/۷/۹۱

۳-      جعفر بذری از تیم آلومینیوم هرمزگان – روز سه شنبه ۲۵/۷/۹۱

۴-      مسعود همامی از تیم ذوب آهن – روز سه شنبه مورخ ۲۵/۷/۹۱

۵-      وریا غفوری از تیم نفت تهران – روز سه شنبه مورخ ۲۵/۷/۹۱

۶-      محمد ایران پوریان از تیم تراکتورسازی – روز سه شنبه مورخ ۲۵/۷/۹۱

۷-      شهرام گودرزی از تیم مس کرمان – روز سه شنبه مورخ ۲۵/۷/۹۱

۸-      بهنام بیرانوند از تیم شاهین بوشهر – روز سه شنبه مورخ ۲۵/۷/۹۱