نشست رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ
انضباطی

نشست رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ

نشست رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ

نشست رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ برتر،لیگ یک ، لیگ دو، زیر گروه کشوری، فوتسال و فوتبال ساحلی استان در سالن جلسه هتل بین المللی پارس ائل گلی تبریز برگزار شد در این جلسه صمیمی تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال و نائب رئیس امور بانوان حضور داشت که مدیران عامل باشگاه ها و نمایندگان باشگاه ها در رابطه با مسائل انضباطی موارد و مشکلات خود را مطرح نمودند و در نهایت آقای دکتر حسن زاده رئیس کمیته انضباطی به موارد مطرح شده حضار بطور مشروح جواب ارائه نمودند.

نشست رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ

نشست رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ