اعلام تغییر برخی از رقابتهای لیگ برترجوانان
اجرائی کشوری

اعلام تغییر برخی از رقابتهای لیگ برترجوانان

اعلام تغییر برخی از رقابتهای لیگ برترجوانان

سازمان لیگ آزادگان از تغییر برخی از رقابتهای لیگ برتر جوانان خبر داد.

بازی تیم عالی و حرفه ای بابک مشهد و مس کرمان از 26 دی ماه به 28 دی ماه راس ساعت 14:00 در استادیوم تختی مشهد موکول شد.

بازی نفت اهواز و مس کرمان از 2 بهمن به 4 بهمن راس ساعت 14:00 در استادیوم اختصاصی نفت موکول شد.

بازی دو تیم ملوان بندر انزلی و عالی حرفه ای بابک مشهد که قرار بود دوم بهمن ماه برگزار شود به ششم بهمن ماه راس ساعت 12:00 موکول شد.این بازی در استادیوم کلویر انزلی برگزار می شود.

گفتنی است، دیدار دو تیم نفت آبادان و نفت اهواز روز نهم بهمن ماه راس ساعت 14:00 در استادیوم پیروز آبادان برگزار می شود.

دیدار دو تیم مس کرمان و ملوان بندر انزلی روز 10 بهمن ماه ساعت 14:00 در استادیوم سلیمی کیا کرمان برگزار خواهد شد.

همچنین دیدار دو تیم مدرسه عالی حرفه ای بابک مشهد با دبیری تبریز در استادیوم تختی روز نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد. این دیدار راس ساعت 14:00 انجام می شود.

بازی دو تیم دبیری تبریز و مس کرمان نیز روز 15 بهمن ماه راس ساعت 14:00 در استادیوم پارک صنعت برگزار می شود.