اعلام جدول جدید رده بندی رقابتهای لیگ دسته اول
اجرائی کشوری

اعلام جدول جدید رده بندی رقابتهای لیگ دسته اول

اعلام جدول جدید رده بندی رقابتهای لیگ دسته اول

جدول رده بندی رقابتهای لیگ دسته اول از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

جدول رده بندی رقابتهای لیگ دسته اول از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.


گروه A:

پیکان تهران۱۴ بازی-۳۰ امتیاز

شهرداری بندرعباس- ۱۴ بازی  ۲۴ امتیاز

فولاد یزد-۱۴ بازی- ۲۳امتیاز

ایرانجوان بوشهر- ۱۴ بازی  ۲۱ امتیاز

اتکا گلستان- ۱۴ بازی  ۲۰ امتیاز

شهرداری اراک- ۱۴ بازی  ۲۰ امتیاز

ابومسلم خراسان- ۱۴ بازی  ۱۹ امتیاز

سایپا شمال  ۱۳ بازی  ۱۵ امتیاز

استیل آذین سمنان-۱۴ بازی-۱۳ امتیاز(کسر ۱۲- امتیاز)

مس رفسنجان- ۱۴ بازی  ۱۳ امتیاز

پیام مخابرات فارس -۱۴ بازی  ۱۳ امتیاز

داماش ایرانیان- ۱۴ بازی  ۱۳ امتیاز

صنعت ساری- ۱۳ بازی  ۱۲ امتیاز

گسترش فولاد تبریز- ۱۴ بازی  ۱۱ امتیاز

گروه B:

آلومینیوم هرمزگان- ۱۴ بازی  ۲۷ امتیاز

ماشین سازی تبریز-۱۴ بازی-  ۲۷امتیاز

گهر زاگرس درود-۱۳ بازی-۲۲ امتیاز

گل گهر سیرجان-۱۴ بازی- ۲۱ امتیاز

پاس همدان-۱۳بازی-  ۲۰ امتیاز

نیروی زمینی تهران-۱۴ بازی-۱۹ امتیاز

شیرین فراز کرمانشاه-۱۴ بازی-۱۷ امتیاز

نساجی مازندران-۱۳ بازی-۱۷ امتیاز

تربیت یزد-۱۴ بازی- ۱۷امتیاز

شهرداری یاسوج-۱۳ بازی – ۱۶ امتیاز

استقلال صنعتی خوزستان-۱۴ بازی-۱۵امتیاز

نفت مسجد سلیمان-۱۴ بازی-  ۱۴امتیاز

برق شیراز-۱۴بازی- ۱۴امتیاز

صنعتی کاوه تهران-۱۴ بازی- ۹امتیاز