نتایج بازیهای مجتمع نوجوانان
اجرائی کشوری

نتایج بازیهای مجتمع نوجوانان

نتایج بازیهای مجتمع نوجوانان

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بازیهای مجتمع نوجوانان به میزبانی شهرداری تبریز طی پنج روز با شرکت تیمهای ذوب آهن اردبیل – شهرداری سرعین – موعود زنجان – شهرداری تبریز – راهیان عاشورا و جانبازان قزوین در پارک صنعت برگزار گردید که تیم نوجوانان شهرداری تبریز با 12 امتیاز و تیم موعود زنجان با 10 امتیاز بترتیب اول و دوم شدند.