آیت الهی به عنوان سرپرست کمیته اخلاق منصوب شد
اجرائی کشوری

آیت الهی به عنوان سرپرست کمیته اخلاق منصوب شد

آیت الهی به عنوان سرپرست کمیته اخلاق منصوب شد

طی حکمی از سوی علی کفاشیان-رئیس فدراسیون فوتبال، سید هادی آیت الهی به عنوان سرپرست کمیته اخلاق منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به مصوبه 15/12/90 هیات رئیسه و اساسنامه فدراسیون فوتبال و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، با حفظ سمت و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان در انجام کلیه امور محوله موفق و موید باشید.