اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان
اجرائی کشوری

اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان

اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان

جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان تا پایان هفته بيست ودوم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

 گروه A :

پیکان تهران۲۲ بازی-۴۷ امتیاز

ایرانجوان بوشهر-۲۲ بازی ۴۱ امتیاز

شهرداری بندرعباس-۲۲ بازی  ۳۷ امتیاز

سایپا شمال ۲۲ بازی  ۳۰ امتیاز

فولاد یزد-۲۲ بازی- ۳۰امتیاز

اتکا گلستان- ۲۲ بازی  ۲۹ امتیاز

شهرداری اراک- ۲۲ بازی  ۲۹ امتیاز

ابومسلم خراسان-۲۲ بازی ۲۸ امتیاز

گسترش فولاد تبریز- ۲۲بازی ۲۵ امتیاز

استیل آذین سمنان-۲۲بازی-۲۴ امتیاز(۱۲- کسر شده است)

داماش ایرانیان- ۲۲ بازی  ۲۱ امتیاز

پیام مخابرات فارس -۲۲ بازی  ۲۱ امتیاز

مس رفسنجان- ۲۲ بازی  ۲۰ امتیاز

صنعت ساری- ۲۲ بازی  ۱۹ امتیاز

گروه B:

آلومینیوم هرمزگان- ۲۲بازی  ۴۶ امتیاز

ماشین سازی تبریز-۲۲ بازی-  ۳۴امتیاز

گهر زاگرس درود-۲۲ بازی-۳۴ امتیاز

نساجی مازندران-۲۱ بازی-۳۱امتیاز

پاس همدان- ۲۲بازی- ۳۱ امتیاز

نیروی زمینی تهران-۲۲ بازی-۳۰ امتیاز

شیرین فراز کرمانشاه-۲۲ بازی-۳۰ امتیاز

شهرداری یاسوج-۲۲ بازی – ۲۹امتیاز

نفت مسجد سلیمان-۲۲ بازی-  ۲۹امتیاز

گل گهر سیرجان-۲۲ بازی- ۲۶ امتیاز

تربیت یزد-۲۲ بازی- ۲۶امتیاز

استقلال صنعتی خوزستان-۲۱ بازی-۲۵امتیاز

صنعتی کاوه تهران-۲۲- بازی- ۲۲امتیاز

برق شیراز-۲۲بازی- ۱۸امتیاز