شهرداری تبریز 1- داماش گیلان 2
اجرائی کشوری

شهرداری تبریز ۱- داماش گیلان ۲

شهرداری تبریز 1- داماش گیلان 2

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و شهرداری تبریز در هفته آخر لیگ برتر فوتبال ایران درشهررشت برگزار شد.تیم شهرداری تبریز این دیدار را بانتیجه ۲بریك واگذار كرد.

گل های تیم فوتبال داماش گیلان را در این دیدار علیرضا جهانبخش در دقیقه ۴۵ و علیرضا نظیف كار دقیقه ۵۷ به ثمر رساندند.

تك گل تیم فوتبال شهرداری تبریز را نیز جعفر بذری در دقیقه ۵۴ وارد دروازه داماش كرد.

تیم داماش با این پیروزی ۴۴امتیازی شد و شهرداری تبریز نیز در امتیاز ۳۴باقی ماند.