لغو دیدار تیم های شهرداری تبریز و صبای قم
اجرائی کشوری

لغو دیدار تیم های شهرداری تبریز و صبای قم

لغو دیدار تیم های شهرداری تبریز و صبای قم

از سری مسابقات فوتبال لیگ برتر  باشگاه های کشور هفته بیست و هشتم که قرار بود روز شنبه 90/12/27 برگزار گردد به دلیل کولاک شدید ، یخبندان و سرما با نظر آقای محمود رفیعی داور این دیدار به زمان دیگری موکول شد.

آقای محمد امامی نماینده سازمان لیگ برتر کشور در مصاحبه ای اعلام کرد بعد از کسب نظر مسؤولین سازمان لیگ برتر این دیدار در اوایل فروردین ماه 91 برگزار خواهد شد