برتری شهرداری تبریز بر صنعت نفت آبادان
اجرائی کشوری

برتری شهرداری تبریز بر صنعت نفت آبادان

برتری شهرداری تبریز بر صنعت نفت آبادان

 از سری مسابقات لیگ برتر- هفته سی و یكم عصر روز جمعه دیدار بین دو تیم شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان در ورزرشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

در این دیدار سعید دقیقی در دقایق 32 (از روی نقطه پنالتی) و وقت های تلف شده (92) برای تیم میزبان و رضا خالقی فر در دقیقه 28 برای تیم میهمان گلزنی كردند.

تیم شهرداری تبریز با این پیروزی با 32 امتیاز همچنان در مكان هفدهم باقی ماند و صنعت نفت آبادان با 39 امتیاز در رده دهم ایستاده است.

قضاوت این بازی برعهده سعید بخشی زاده با كمك محمدرضا ابوالفضلی و علی رضا ایلدروم بود و قاضی میدان، محمد ایران پوریان و محمدرضا زینال خیری از تیم شهرداری را با كارت زرد جریمه كرد.