سید محسن حسینی، مهدی ثابتی و مصطفی اکرامی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد نمودند.
اجرائی کشوری

سید محسن حسینی، مهدی ثابتی و مصطفی اکرامی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد نمودند.

سید محسن حسینی، مهدی ثابتی و مصطفی اکرامی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد نمودند.

سید محسن حسینی، مهدی ثابتی و مصطفی اکرامی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد نمودند، که به ترتیب دفاع، دروازه بان و هافبک فصل قبل تیم تراکتورسازی تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را امضاء و به ثبت رساند.

لازم بذکر است سید محسن حسینی به مدت دو فصل و مهدی ثابتی و مصطفی اکرامی به مدت یک فصل تمدید قرارداد نمودند.