محمد عبادزاده در تراکتورسازی تبریز
اجرائی کشوری

محمد عبادزاده در تراکتورسازی تبریز

محمد عبادزاده در تراکتورسازی تبریز

هافبک فصل قبل استیل آذین با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را به مدت دو فصل امضاء و به ثبت رساند.

محمد عبادزاده متولد 1369 می باشد.