میر مهدی قریشی در تیم تراکتورسازی تبریز
اجرائی کشوری

میر مهدی قریشی در تیم تراکتورسازی تبریز

میر مهدی قریشی در تیم تراکتورسازی تبریز

دفاع فصل قبل فولاد یزد با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را به مدت سه فصل امضاء و به ثبت رساند.

میر مهدی قریشی متولد 1369 می باشد.