مرتضی اسدی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد
اجرائی کشوری

مرتضی اسدی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

مرتضی اسدی با تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

هافبک فصل قبل تیم تراکتورسازی تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را به مدت دو فصل امضاء و به ثبت رساند.