اعلام تیم های صعود کننده به لیگ های دسته یک رده های پایه
اجرائی کشوری

اعلام تیم های صعود کننده به لیگ های دسته یک رده های پایه

اعلام تیم های صعود کننده به لیگ های دسته یک رده های پایه

مسئول برگزاری رقابتهای رده های پایه سازمان مسابقات فدراسیون فوتبال، اسامی تیم های صعود کننده به لیگ های دسته اول امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان فصل 91-92 را اعلام کرد.

رضا عبدی مسئول برگزاری رقابتهای چهار رده امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان لیگ های کشور در این باره گفت: با توجه به برگزاری مرحله پایانی رقابتهای مسابقات مناطق و تیم هایی که اعلام می شود به رقابتهای لیگ دسته اول کشور در رده های سنی مختلف صعود کردند. تیم های سایپای کرج و خورشید قروه کردستان به رقابتهای لیگ دسته اول امید کشور، تیم های البدر بندر گنگ و پاس همدان به رقابتهای لیگ دسته اول جوانان کشور، تیم های دخانیات گیلان، شهرداری تبریز، آلومنیوم هرمزگان و مس رفسنجان به رقابتهای لیگ دسته اول نوجوانان کشور و تیم های شهرداری همدان و مس رفسنجان به رقابتهای لیگ دسته اول نونهالان کشور صعود کرده اند.

وی در پایان گفت: دو تیم از رده های سنی امید، جوانان و نونهالان مسابقاتشان را به دلیل موارد انضباطی برگزار نکرده اند که مسابقاتشان را پس از صدور رای های انضباطی انجام خواهند داد تا رتبه شان در جدول مشخص شود.