فلاویر لوپز با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد
اجرائی کشوری

فلاویر لوپز با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

فلاویر لوپز با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

فلاویر لوپز هافبک فصل قبل تیم تراکتورسازی تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را به مدت دو فصل امضاء و به ثبت رساند.