غلامرضا باغ آبادی با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد
اجرائی کشوری

غلامرضا باغ آبادی با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

غلامرضا باغ آبادی با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

مربی فصل قبل تیم تراکتورسازی تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را امضاء و به ثبت رساند.

باغ آبادی یکی از مربیان باکلاس و با دانش کشورمان بوده و امسال نیز با تمدید قرارداد خود یک فصل دیگر در تیم تراکتورسازی تبریز فعالیت خواهد کرد.