فيفا آخرين اصلاحات قوانين فوتبال را اعلام كرد
اجرائی کشوری

فيفا آخرين اصلاحات قوانين فوتبال را اعلام كرد

فيفا آخرين اصلاحات قوانين فوتبال را اعلام كرد

فيفا با ارسال نامه اي به فدراسيون هاي عضو آخرين تغيرات در قوانين بازي فوتبال را اعلام كرد.

اين تغييرات در صد و بيست و ششمين نشست سالانه برد بين المللي فوتبال كه در انگلستان برگزار شد مورد تاييد قرار گرفت.اين تغييرات در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2014 برزيل به بعد لازم الاجرا خواهد بود.

اين تغييرات به شرح زير اعلام شد:  

1-اصلاح قانون يك زمين بازي 

تبليغات زمين بازي بايد حداقل يك متر از خطوط  اطراف زمين بازي فاصله داشته باشد.

فاصله تور دروازه از ديرك ها و در واقع عمق دروازه بايد يك متر باشد و تبليغات يك متر از پشت دروازه فاصله داشته باشد.

2-اصلاح قانون سه تعويض

داور مي تواند به بازيكني كه در ليست اوليه و نهايي در ليست بازيكنان تعويضي قرار گرفته در ابتداي بازي اجازه حضور در زمين را بدهد به شرطي كه در ليست اوليه و نهايي و همچنين ليست بازيكنان ثبت نامي حضور داشته باشد.لازم به ذكر است اين تغيير آني توسط سرمربي بايد به اطلاع تيم داوري و ناظر بازي برسد.در اين صورت  بازيكني كه با اين شرايط تعويض مي شود اجازه ادامه بازي دارد و هيچ محروميت انضباطي بر عليه بازيكن تعويضي اعمال نمي شود.همچنين تعداد تعويضهاي تيم مورد نظر كاسته نخواهد شد ولي داور بايد اين رويداد را در گزارشش ثبت كند.

3-اصلاح قانون چهارم –وسايل بازيكنان

اگر بازيكن نوار يا چسبهاي روي عضله و مواردي از اين گونه  را روي جوراب خود ببندد بايد نوار يا چسب هم رنگ با جوراب باشد.

4- اصلاح قانون هشت-شروع و شروع مجدد بازي

اگر توپي كه داور دراپ بال اعلام كرده مستقيما وارد دروازه حريف شود، داور بايد ضربه دروازه اعلام كند.در صورت برخورد توپ با زمين هم اگر توپ وارد دروازه شود و به بازيكن حريف برخورد نكند گل مردود خواهد بود و بايد ضربه دروازه اعلام شود.اين قانون قبلا به اين صورت بود كه توپ در صورت برخورد با زمين و شوت مستقيم در صورت تبديل شدن به گل قابل پذيرش بود.در حالت دوم اگر توپ دراپ بال شده مستقيما وارد دروازه خودي شود ضربه كرنر به تيم مقابل داده مي شود.

 

5- اصلاح قانون 12 خطاها و تخلفات

وقتي بازيكني به طور عمد مرتكب هند مي شود و مالكيت توپ را از تيم مقابل مي گيرد اخطار الزامي است در صورتي كه قبلا در قانون علاوه بر عمدي بودن آشكار بودن هند نيز در قانون ذكر شده بود كه عبارت آشكارا بودن هند در قانون جديد حذف شده است.

6- اصلاح قانون سوم تعويض ها

در مسابقات رسمي هر تيم مي تواند سه تعويض انجام دهد و از سه بازيكن تا حداكثر 12 بازيكن مي توانند در ليست تعويض قرار گيرند اين در حالي است كه در قانون قبلي حداكثر تا هفت بازيكن مي توانستند در ليست تعويض قرار گيرند.