اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان
اجرائی کشوری

اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان

اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان

جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان تا پایان هفته بيست وپنجم از سوی سازمان مسابقات اعلام شد   .

 

  گروه A  :

پیکان تهران۲۵ بازی-۵۰ امتیاز

ایرانجوان بوشهر-۲۵ بازی –۴۵ امتیاز

شهرداری بندرعباس-۲۵ بازی – ۳۸ امتیاز

شهرداری اراک- ۲۵ بازی – ۳۶ امتیاز

ابومسلم خراسان-۲۵ بازی –۳۳امتیاز

سایپا شمال –۲۵ بازی – ۳۳ امتیاز(تفاضل +۳)

فولاد یزد-۲۵ بازی- ۳۳امتیاز (تفاضل +۱)

اتکا گلستان- ۲۵ بازی – ۳۱ امتیاز

گسترش فولاد تبریز- ۲۵بازی –۲۹ امتیاز

استیل آذین سمنان-۲۵بازی-۲۷ امتیاز(۱۲- کسر شده است)

داماش ایرانیان- ۲۵ بازی – ۲۷ امتیاز (تفاضل -۹)

صنعت ساری- ۲۵ بازی – ۲۶امتیاز

پیام مخابرات فارس -۲۵ بازی – ۲۵ امتیاز

مس رفسنجان- ۲۵ بازی – ۲۳ امتیاز

گروه B:

آلومینیوم هرمزگان- ۲۵بازی – ۴۹ امتیاز

ماشین سازی تبریز-۲۵ بازی-  ۴۰امتیاز

گهر زاگرس درود-۲۵ بازی-۳۹ امتیاز

پاس همدان -۲۵ بازی-۳۸امتیاز

نساجی مازندران- ۲۵بازی- ۳۶ امتیاز

استقلال صنعتی خوزستان -۲۵ بازی-۳۵ امتیاز

شهرداری یاسوج -۲۵ بازی-۳۵ امتیاز (تفاضل -۱)

نیروی زمینی تهران-۲۵ بازی – ۳۱امتیاز (تفاضل صفر)

نفت مسجد سلیمان-۲۴ بازی- ۳۱  امتیاز(تفاضل -۳)

شیرین فراز کرمانشاه-۲۵ بازی-  ۳۱امتیاز (تفاضل -۵)

گل گهر سیرجان-۲۵ بازی- ۳۰امتیاز (تفاضل -۱)

تربیت یزد-۲۵ بازی-۲۹ امتیاز

صنعتی کاوه تهران-۲۵- بازی- ۲۶امتیاز

برق شیراز-۲۴بازی- ۱۸امتیاز