اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان
اجرائی کشوری

اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان

اعلام جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان

جدول رده بندی لیگ دسته اول بزرگسالان تا پایان هفته بيست وپنجم از سوی سازمان مسابقات اعلام شد   .

 

  گروه A  :

پیکان تهران25 بازی-50 امتیاز

ایرانجوان بوشهر-25 بازی –45 امتیاز

شهرداری بندرعباس-25 بازی – 38 امتیاز

شهرداری اراک- 25 بازی – 36 امتیاز

ابومسلم خراسان-25 بازی –33امتیاز

سایپا شمال –25 بازی – 33 امتیاز(تفاضل +3)

فولاد یزد-25 بازی- 33امتیاز (تفاضل +1)

اتکا گلستان- 25 بازی – 31 امتیاز

گسترش فولاد تبریز- 25بازی –29 امتیاز

استیل آذین سمنان-25بازی-27 امتیاز(12- کسر شده است)

داماش ایرانیان- 25 بازی – 27 امتیاز (تفاضل -9)

صنعت ساری- 25 بازی – 26امتیاز

پیام مخابرات فارس -25 بازی – 25 امتیاز

مس رفسنجان- 25 بازی – 23 امتیاز

گروه B:

آلومینیوم هرمزگان- 25بازی – 49 امتیاز

ماشین سازی تبریز-25 بازی-  40امتیاز

گهر زاگرس درود-25 بازی-39 امتیاز

پاس همدان -25 بازی-38امتیاز

نساجی مازندران- 25بازی- 36 امتیاز

استقلال صنعتی خوزستان -25 بازی-35 امتیاز

شهرداری یاسوج -25 بازی-35 امتیاز (تفاضل -1)

نیروی زمینی تهران-25 بازی – 31امتیاز (تفاضل صفر)

نفت مسجد سلیمان-24 بازی- 31  امتیاز(تفاضل -3)

شیرین فراز کرمانشاه-25 بازی-  31امتیاز (تفاضل -5)

گل گهر سیرجان-25 بازی- 30امتیاز (تفاضل -1)

تربیت یزد-25 بازی-29 امتیاز

صنعتی کاوه تهران-25- بازی- 26امتیاز

برق شیراز-24بازی- 18امتیاز