اعلام رقابتهای 5 هفته اول لیگ دسته یک
اجرائی کشوری

اعلام رقابتهای ۵ هفته اول لیگ دسته یک

اعلام رقابتهای 5 هفته اول لیگ دسته یک

سازمان لیگ آزادگان، برنامه ۵ هفته اول رقابتهای لیگ دسته اول کشوردر فصل ۹۱-۹۲ را اعلام کرد.

سازمان لیگ آزادگان در این باره اعلام کرده است: بر اساس اعلان قبلی سازمان لیک آزادگان، پایان زمان نقل و انتقالات، روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۱ بوده و تمدید نخواهد شد.

هفته اول، پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۱، ساعت ۱۶:۳۰

گسترش فولاد تبریز- اتکا گلستان، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ماشین سازی تبریز- الوند همدان، ورزشگاه تختی تبریز

مس سرچشمه- شاهین بوشهر، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

نساجی مازندران-ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری اراک- گل گهر سیرجان، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

آهن بافق یزد، داماش ایرانیان، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود

پاس همدان- شهرداری تبریز، ورزشگاه قدس همدان

راهیان کرمانشاه-سایپا شمال، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

برق شیراز-نیروی زمینی تهران، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

شهرداری بندرعباس-شهرداری یاسوج، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس-ساعت ۱۶:۴۵

نفت مسجدسلیمان-استقلال اهواز، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان-ساعت ۱۷:۰۰

ایرانجوان بوشهر-مس رفسنجان، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر-ساعت ۱۷:۰۰

استقلال خوزستان-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه تختی اهواز-ساعت ۱۷:۰۰

صنعتی کاوه (یادآوران شلمچه)- فولاد یزد، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود-ساعت ۱۷:۰۰

هفته دوم، پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۹۱

ابومسلم خراسان-آهن بافق یزد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد- ساعت ۱۶:۱۵

ماشین سازی تبریز-گسترش فولادتبریز، ورزشگاه تختی تبریز -ساعت ۱۶:۳۰

الوند همدان-نساجی مازندران، ورزشگاه قدس همدان-ساعت ۱۶:۳۰

گل گهرسیرجان- مس سرچشمه، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان-ساعت ۱۶:۳۰

داماش ایرانیان-نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه صنایع دفاع تهران-ساعت ۱۶:۳۰

سایپا شمال-شهرداری تبریز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر-ساعت ۱۶:۳۰

شهرداری یاسوج-ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه محل مسابقه  متعاقبا اعلام می شود-ساعت ۱۶:۳۰

فولادیزد-راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید نصیری یزد-ساعت ۱۶:۳۰

مس رفسنجان-برق شیراز، ورزشگاه تختی رفسنجان-ساعت ۱۶:۳۰

نیروی زمینی تهران-استقلال خوزستان، ورزشگاه جی تهران-ساعت ۱۶:۳۰

شهرداری بندرعباس-پاس همدان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس ساعت ۱۶:۴۵

شاهین بوشهر- اتکا گلستان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ساعت ۱۷:۰۰

استقلال اهواز- شهرداری اراک، ورزشگاه تختی اهواز ساعت ۱۷:۰۰

ملی حفاری اهواز-صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز ساعت ۱۷:۰۰

هفته سوم، جمعه هفتم مهر۹۱

اتکا گلستان- گل گهر سیرجان، ورزشگاه کریم آباد گرگان – ساعت ۱۵

گسترش فولادتبریز-شاهین بوشهر، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز- ساعت ۱۵:۱۵

نساجی مازندران- ماشین سازی تبریز، شهید وطنی قائمشهر -ساعت ۱۵:۱۵

آهن بافق یزد-الوند همدان، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود -ساعت ۱۵:۱۵

مس سرچشمه-استقلال اهواز، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه -ساعت ۱۵:۱۵

شهرداری اراک-داماش ایرانیان، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک- ساعت ۱۵:۱۵

پاس همدان-سایپا شمال، ورزشگاه قدس همدان-ساعت ۱۵:۱۵

شهرداری تبریز-فولادیزد، ورزشگاه تختی تبریز -ساعت ۱۵:۱۵

برق شیراز-شهرداری یاسوج، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز- ساعت ۱۵:۱۵

راهیان کرمانشاه-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه آزادی کرمانشاه -ساعت ۱۵:۱۵

نفت مسجد سلیمان-ابومسلم خراسان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان -ساعت ۱۵:۴۵

ایرانجوان بوشهر-شهرداری بندرعباس، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر -ساعت ۱۵:۴۵

استقلال خوزستان-مس رفسنجان، ورزشگاه تختی اهواز -ساعت ۱۵:۴۵

صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)-نیروی زمینی تهران، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود ساعت ۱۵:۴۵

هفته چهارم، جمعه ۱۴ مهر۹۱

ابومسلم خراسان-شهرداری اراک، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد – ساعت ۱۵

نساجی مازندران-گسترش فولاد تبریز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر- ساعت ۱۵:۱۵

گل گهر سیرجان-شاهین بوشهر، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۱۵

ماشین سازی تبریز- آهن بافق یزد، ورزشگاه تختی تبریز- ساعت ۱۵:۱۵

الوند همدان-نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه قدس همدان- ساعت ۱۵:۱۵

داماش ایرانیان-مس سرچشمه، ورزشگاه صنایع دفاع تهران- ساعت ۱۵:۱۵

فولادیزد-سایپا شمال-ورزشگاه شهید نصیری یزد- ساعت ۱۵:۱۵

شهرداری یاسوج-استقلال خوزستان- ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود- ساعت ۱۵:۱۵

نیروی زمینی تهران- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه جی تهران- ساعت ۱۵:۱۵

مس رفسنجان-صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)، ورزشگاه تختی رفسنجان- ساعت ۱۵:۱۵

شهرداری بندرعباس-برق شیراز، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس- ساعت  ۱۵:۳۰

استقلال اهواز-اتکا گلستان، ورزشگاه تختی اهواز- ساعت ۱۵:۴۵

ایرانجوان بوشهر-پاس همدان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر- ساعت ۱۵:۴۵

ملی حفاری اهواز-شهرداری تبریز، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز- ساعت ۱۵:۴۵

هفته پنجم پنجشنبه ۲۰ مهر۹۱

اتکا گلستان-داماش ایرانیان، ورزشگاه کریم آباد گرگان – ساعت ۱۴:۴۵

گسترش فولادتبریز-گل گهر سیرجان، ورزشگاه بینان دیزل تبریز- ساعت ۱۵:۰۰

آهن بافق یزد-نساجی مازندران، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود- ساعت ۱۵:۰۰

شهرداری اراک-الوند همدان، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک- ساعت ۱۵:۰۰

مس سرچشمه-ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه- ساعت ۱۵:۰۰

پاس همدان-فولاد یزد، ورزشگاه قدس همدان ساعت ۱۵:۰۰

برق شیراز-ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز- ساعت ۱۵:۰۰

سایپا شمال-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر- ساعت ۱۵:۰۰

شهرداری تبریز-نیروی زمینی تهران، ورزشگاه تختی تبریز- ساعت ۱۵:۰۰

راهیان کرمانشاه-مس رفسنجان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه- ساعت ۱۵:۰۰

 شاهین بوشهر-استقلال اهواز، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر- ساعت۱۵:۳۰

نفت مسجد سلیمان-ماشین سازی تبریز، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان- ساعت۱۵:۳۰

استقلال خوزستان-شهرداری بندرعباس، ورزشگاه تختی اهواز- ساعت۱۵:۳۰

صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)-شهرداری یاسوج، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود.- ساعت۱۵:۳۰