نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال به مدیران عامل باشگاههای فوتبال کشور
اجرائی کشوری

نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال به مدیران عامل باشگاههای فوتبال کشور

نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال به مدیران عامل باشگاههای فوتبال کشور

مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در نامه ای به مدیران عامل باشگاهها، نکاتی را متذکر شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال دراین نامه نوشته است: همانگونه که می دانید هر ساله تعداد زیادی از بازیکنان مستعد و جوان و نوجوان بر اثر آسیب دیدگی ورزشی مدتها از میادین دور می مانند و بسیاری از آنها هم قادر به بازگشت به سطح قبلی خود نیستند. به همین دلیل فدراسیون جهانی فوتبال طرح های زیادی را برای پیشگیری و کاهش آسیب دیدگی بازیکنان تدوین و اجرا کرده است. یکی از بهترین طرح های این فدراسیون، برنامه جامع گرم کردن موسوم به 11+ است که نتایج اولیه بیانگر موفقیت این برنامه در پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد بازیکنان فوتبال بوده است.

در ادامه نامه آمده است: این برنامه در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته فوتبال در حال انجام است و به همین دلیل فدراسیون فوتبال ایران هم قصد دارد با همکاری فیفا به بررسی تاثیر این برنامه در پیشگیری از آسیب و عملکرد بازیکنان جوان ایران بپردازد.به همین دلیل ، مقتضی است دستور دهید جهت مشارکت در این طرح، آمادگی آن باشگاه را به آکادمی ملی فوتبال ایران اعلام کنند.