اعلام برنامه پانزده هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال
اجرائی کشوری

اعلام برنامه پانزده هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال

 

 

 

اعلام برنامه پانزده هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال

مراسم قرعه کشی چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته از ساعت 22 و 15 دقیقه در تهران برگزار شد. 

 برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است

 
هفته اول:
 
 راه آهن- استقلال
 تراکتورسازی – فولاد خوزستان
گسترش فولاد- استقلال خوزستان
پرسپولیس- نفت تهران
ملوان انزلی- پدیده
پیکان- سپاهان
صبای قم- ذوب آهن
مسجد سلیمان- سایپا
 
هفته دوم:
 
نفت تهران- راه آهن
ملوان- صبای قم
ذوب آهن- تراکتورسازی
گسترش فولاد تبریز- سپاهان
استقلال – استقلال خوزستان
پیکان – سایپا
فولاد خوزستان – پرسپولیس
نفت تهران – پدیده مشهد
 
هفته سوم:
 
راه‌آهن – فولاد خوزستان
تراکتورسازی – ملوان
سایپا – گسترش فولاد
استقلال خوزستان – نفت تهران
پیکان – نفت مسجد سلیمان
صبای قم – پدیده مشهد
سپاهان – استقلال
پرسپولیس – ذوب آهن
 
هفته چهارم:
 
ذوب آهن – راه آهن
پرسپولیس – ملوان
پدیده – تراکتورسازی
گسترش فولاد – پیکان
استقلال خوزستان – فولاد خوزستان
استقلال – سایپا
صبای قم – نفت مسجد سلیمان
نفت تهران – سپاهان
 
هفته پنجم:
 
راه آهن – ملوان
تراکتورسازی – صبای قم
گسترش فولاد – نفت مسجد سلیمان
استقلال خوزستان – ذوب آهن
استقلال – پیکان
سپاهان – فولاد خوزستان
پرسپولیس – پدیده مشهد
سایپا – نفت تهران
 
هفته ششم:
 
پدیده – راه آهن
ملوان – استقلال خوزستان
تراکتورسازی – نفت مسجد سلیمان
استقلال – گسترش تبریز
پیکان – نفت تهران
فولاد خوزستان – سایپا
صبای قم – پرسپولیس
ذوب آهن – سپاهان
 
هفته هفتم:
 
راه آهن – صبای قم
سپاهان – ملوان
پرسپولیس – تراکتورسازی
گسترش فولاد – نفت تهران
پدیده – استقلال خوزستان
پیکان – فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان – استقلال
سایپا – ذوب آهن
 
هفته هشتم:
 
تراکتورسازی – راه آهن
ملوان – سایپا
فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز
صبای قم – استقلال خوزستان
ذوب آهن – پیکان
پدیده – سپاهان
استقلال – نفت تهران
نفت مسجد سلیمان – پرسپولیس
 
هفته نهم:
 
راه آهن – پرسپولیس
پیکان – ملوان
تراکتورسازی – استقلال خوزستان
گسترش فولاد – ذوب آهن
استقلال – فولاد خوزستان
سایپا – پدیده مشهد
سپاهان – صبای قم
نفت تهران – نفت مسجد سلیمان
 
هفته دهم:
 
راه آهن – نفت مسجد سلیمان
ملوان – گسترش فولاد
سپاهان – تراکتورسازی
پرسپولیس – استقلال خوزستان
پدیده – پیکان
فولاد خوزستان – نفت تهران
استقلال – ذوب آهن
صبای قم- سایپا
 
هفته یازدهم:
 
استقلال خوزستان – راه آهن
استقلال تهران – ملوان
سایپا – تراکتورسازی
پدیده – گسترش فولاد تبریز
پیکان – صبای قم
نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان
سپاهان – پرسپولیس
نفت تهران – ذوب آهن
 
هفته دوازدهم:
 
راه آهن – سپاهان
نفت تهران – ملوان
تراکتورسازی – پیکان
صبای قم – گسترش فولاد
استقلال خوزستان – نفت مسجد سلیمان
ذوب آهن – فولاد خوزستان
پدیده – استقلال
سایپا – پرسپولیس
 
هفته سیزدهم:
 
سایپا – راه آهن
فولاد خوزستان – ملوان
گسترش فولاد – تراکتورسازی
سپاهان – استقلال خوزستان
پیکان – پرسپولیس
نفت تهران – پدیده مشهد
استقلال – صبای قم
نفت مسجدسلیمان – ذوب آهن
 
هفته چهاردهم:
 
راه آهن – پیکان
ملوان – ذوب آهن
تراکتورسازی – استقلال
پرسپولیس – گسترش فولاد
سایپا- استقلال خوزستان
پدیده – فولاد خوزستان
صبای قم – نفت تهران
سپاهان – نفت مسجد سلیمان
 
هفته پانزدهم:
 
گسترش فولاد- راه آهن
نفت مسجد سلیمان – ملوان
نفت تهران- تراکتورسازی
پیکان- استقلال خوزستان
ذوب آهن- پدیده
استقلال- پرسپولیس
سایپا- سپاهان
فولاد خوزستان- صبای قم