هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تعیین شدند
اجرائی کشوری

هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تعیین شدند

 

 

 

هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تعیین شدند

اعضای هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز با حکم شهردار کلانشهر تبریز انتخاب شدند. 
بر این اساس مهندس مجید اقدم، دکتر کوشافر، حسین شیخ الاسلام، ایوب جعفری، رحمان ایمان نژاد، دکتر سلیمانی و عیسی اکبر زاده با حکم شهردار کلانشهر تبریز به عنوان اعضای هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز انتخاب شدند.

اولین جلسه هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز با موضوع بررسی گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال ماشین سازی تبریز انتخاب شد.
گفتنی است تا زمان انتخاب مدیرعامل باشگاه از سوی اعضای هئیت مدیره، عیسی اکبرزاده به عنوان سرپرست باشگاه ماشین سازی تبریز تعیین شده است.