کادر فنی تیم ملی امید 4بازی از هفته یازدهم لیگ برتر را زیر نظر می گیرند
اجرائی کشوری

کادر فنی تیم ملی امید 4بازی از هفته یازدهم لیگ برتر را زیر نظر می گیرند

 

 

 

کادر فنی تیم ملی امید 4بازی از هفته یازدهم لیگ برتر را زیر نظر می گیرند

نلو وینگادا –سرمربی تیم ملی امید ایران به همراه دستیارانش 4دیدار از هفته 11لیگ برتر را از نزدیک دنبال خواهند کرد.

برنامه حضور کادرفنی تیم ملی امید در ورزشگاه ها به شرح زیر است:
دیدار نفت تهران – ذوی آهن در ورزشگاه تختی / وینگادا و ریکاردو
دیدار استقلال – ملوان در ورزشگاه آزادی / کاروالهو و الهویی
دیدار سایپا – تراکتورسازی در ورزشگاه انقلاب کرج / وینگادا و ریکاردو
دیدار پیکان – صبا در ورزشگاه دستگردی / کاروالهو و الهویی