زمان جدید مهلت نقل و انتقال بازیکنان
اجرائی کشوری

زمان جدید مهلت نقل و انتقال بازیکنان

زمان جدید مهلت نقل و انتقال بازیکنان

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد؛ به لحاظ حمایت از برنامه تیم ملی کشورمان و مساعدت در برگزاری مسابقات لیگ برتر و حذفی کشور به استناد ماده 13 از فصل چهارم آئین نامه نقل و انتقالات بازیکنان و براساس موافقت هیأت رئیسه محترم سازمان لیگ مقرر گردید از تاریخ 8/18 لغایت 14 آذرماه سال 92 جهت انجام نقل و انتقال بازیکنان داخلی تعیین گردید و در این مدت باشگاه ها می توانند با رعایت مقررات با بازیکنان جدید واجد شرایط اعم از بازیکنان آزاد یا انتقال از طریق تراضی و یا انتقال موقت قرارداد منعقد نموده و پس از ثبت نام و دریافت ID کارت در مسابقات استفاده نمایند.

تاج گفت: با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر و حذفی کشور طبق برنامه از تاریخ 1392/9/3 ادامه می یابد فلذا آندسته از بازیکنانی که حد فاصل هجدهم آبان لغایت چهاردهم آذرماه ثبت نام می شوند مجاز خواهند بود تیم طرف قرارداد خود را در مسابقات همزمان همراهی نمایند.

با توجه به آئین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای  FIFA نقل و انتقال بازیکنان خارجی و یا بازیکنان با تبعیت جمهوری اسلامی ایران که در قرارداد باشگاه های سایر کشورها هستند و نیازمندTTC می باشند الزاماً می بایستی از طریق سیستم انطباق انتقال (TMS) انجام شود در غیر اینصورت معتبر نبوده و باطل خواهد بود نقل و انتقال این دسته از بازیکنان از تاریخ 16 دی ماه لغایت 92/11/12 بهمن بلامانع است و باشگاه ها می توانند در این مدت با رعایت سایر مقررات اقدام نماید.

ضمنا کمیته های مسابقات و نقل و انتقالات بازیکنان پاسخگوی سوالات مطروحه در این خصوص خواهند بود.