برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز
اجرائی کشوری

برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز

برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز

کاظم شجاعی مسؤول کمیته اجرایی مسابقات استانی اعلام کرد؛ برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز به شرح ذیل می باشد:

 

جمعه 93/8/16- ساعت 14:30- اسکو

جوانان چوب نما- مخابرات

 

شنبه 93/8/17- ساعت 13:30- مشعل

جوانان متحد یاران- آذران تبریز

 

دوشنبه 93/8/19- ساعت 14:00- توحید

جوانان ملی پوشان- ماشین سازی

 

دوشنبه 93/8/19- ساعت 13:00- مشعل

جوانان گسترش فولاد- مهدیه تبریز

 

سه شنبه 93/8/20- ساعت 14:00- توحید

جوانان الیاد تختی- راهیان عاشورا

 

شنبه 93/8/17- ساعت 14:00- توحید

نوجوانان دبیری- گسترش فولاد

 

دوشنبه 93/8/19- ساعت 12:00- توحید

نوجوانان ملی پوشان تبریز- مهدیه تبریز

 

دوشنبه 93/8/19- ساعت 15:30- راه آهن

نونهالان گسترش فولاد- راهیان عاشورا

 

سه شنبه 93/8/20- ساعت 12:00- توحید

نونهالان مهدیه- ملی پوشان تبریز