برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز
اجرائی کشوری

برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز

برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز

کاظم شجاعی مسؤول کمیته اجرایی مسابقات استانی اعلام کرد؛ برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز به شرح ذیل می باشد:

 

جمعه ۹۳/۸/۱۶- ساعت ۱۴:۳۰- اسکو

جوانان چوب نما- مخابرات

 

شنبه ۹۳/۸/۱۷- ساعت ۱۳:۳۰- مشعل

جوانان متحد یاران- آذران تبریز

 

دوشنبه ۹۳/۸/۱۹- ساعت ۱۴:۰۰- توحید

جوانان ملی پوشان- ماشین سازی

 

دوشنبه ۹۳/۸/۱۹- ساعت ۱۳:۰۰- مشعل

جوانان گسترش فولاد- مهدیه تبریز

 

سه شنبه ۹۳/۸/۲۰- ساعت ۱۴:۰۰- توحید

جوانان الیاد تختی- راهیان عاشورا

 

شنبه ۹۳/۸/۱۷- ساعت ۱۴:۰۰- توحید

نوجوانان دبیری- گسترش فولاد

 

دوشنبه ۹۳/۸/۱۹- ساعت ۱۲:۰۰- توحید

نوجوانان ملی پوشان تبریز- مهدیه تبریز

 

دوشنبه ۹۳/۸/۱۹- ساعت ۱۵:۳۰- راه آهن

نونهالان گسترش فولاد- راهیان عاشورا

 

سه شنبه ۹۳/۸/۲۰- ساعت ۱۲:۰۰- توحید

نونهالان مهدیه- ملی پوشان تبریز