کاظم شجاعی نماینده فدراسیون برای دیدار تیمهای امید گسترش فولاد تبریز و شهرداری تبریز
اجرائی کشوری

کاظم شجاعی نماینده فدراسیون برای دیدار تیمهای امید گسترش فولاد تبریز و شهرداری تبریز

 

کاظم شجاعی نماینده فدراسیون برای دیدار تیمهای امید گسترش فولاد تبریز و شهرداری تبریز

کاظم شجاعی بعنوان نماینده فدراسیون برای دیدار بین تیمهای امید گسترش فولاد و شهرداری تبریز، از سری مسابقات امیدهای کشور که در ساعت 14 روز جمعه مورخه 93/9/21 در ورزشگاه شیخ محمد خیابانی شهر تبریز برگزار می گردد حضور خواهند داشت.