هامون سازه 1- ماشین سازی تبریز صفر
اجرائی کشوری

هامون سازه 1- ماشین سازی تبریز صفر

هامون سازه 1- ماشین سازی تبریز صفر

از هفته هشتم لیگ دسته دو فوتبال باشگاه های کشور تیم فوتبال ماشین سازی تبریز امروز در زاهدان میهمان تیم هامون سازه زاهدان بود.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در یک بازی خارج از خانه و در برابر تیم هامون سازه زاهدان با حساب یک بر صفر نتیجه بازی را به حریف واگذار کرد.