نتایج مسابقات لیگ دسته یک جوانان ، لیگ برتر نوجوانان و نونهالان کشور
اجرائی کشوری

نتایج مسابقات لیگ دسته یک جوانان ، لیگ برتر نوجوانان و نونهالان کشور

نتایج مسابقات لیگ دسته یک جوانان ، لیگ برتر نوجوانان و نونهالان کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته مسابقات اجرائی کشور اعلام کرد؛ نتایج مسابقات فوتبال لیگ دسته یک جوانان ، لیگ برتر نوجوانان و نونهالان کشور به شرح ذیل می باشد:

لیگ دسته یک جوانان کشور

جوانان علم و ادب 1- آذر مغان اردبیل 4

لیگ برتر نوجوانان کشور:

شهرداری تبریز 1- ملوان انزلی4

لیگ برتر نونهالان کشور:

شهرداری تبریز 1-ملوان انزلی 2