اعلام برنامه مسابقات هفته چهارم تا هفتم لیگ برتر نونهالان
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات هفته چهارم تا هفتم لیگ برتر نونهالان

اعلام برنامه مسابقات هفته چهارم تا هفتم لیگ برتر نونهالان

برنامه مسابقات هفته چهارم تا هفتم لیگ برتر نونهالان فصل 94-93 از سوی این کمیته اعلام شد.

 

هفته چهارم:جمعه 93/8/16 – ساعت 14

ذوب آهن اردبیل – شهرداری همدان – علی دایی اردبیل

شنبه 93/8/17 – ساعت 14
شهرداری اردبیل – شهرداری تبریز – علی دایی اردبیل
شهرداری رشت – کادوس آستارا – عضدی رشت
ملوان انزلی – نود ارومیه – کلویر انزلی
متین بابل – سایپا مشهد – موزیرج بابل
پدیده ساری – شهدا امیرکلا – تیرکلا ساری
استیل البرز آق قلا – ذوب آهن قزوین – شهدا آق قلا
 
هفته پنجم: 93/8/23  – ساعت 14
شهرداری همدان – شهرداری اردبیل – ملت همدان
کادوس آستارا – ذوب آهن اردبیل – وحدت آستارا
شهرداری تبریز – ملوان انزلی – اختصاصی تبریز
نود ارومیه – شهرداری رشت – پیام ارومیه
شهدا امیرکلا – هدف بابلسر – شهدا امیرکلا
ذوب آهن قزوین – متین بابل – رجایی قزوین
سایپا مشهد – پدیده ساری – تختی مشهد
 
هفته ششم: پنجشنبه 93/8/29  – ساعت 14
کادوس آستارا – شهرداری همدان – وحدت آستارا
ملوان انزلی – شهرداری اردبیل – کلویر انزلی
ذوب آهن اردبیل – نود ارومیه – علی دایی اردبیل
هدف بابلسر – سایپا مشهد – علیزاده بابلسر
پدیده ساری – ذوب آهن قزوین – تیرکلا ساری
 
جمعه 93/8/30 – ساعت 12
شهرداری رشت – شهرداری تبریز – عضدی رشت
متین بابل – استیل البرز آق قلا – موزیرج بابل
 
هفته هفتم: پنجشنبه 93/9/6  – ساعت 14
شهرداری همدان – ملوان انزلی – ملت همدان
نود ارومیه – کادوس آستارا – پیام مخابرات ارومیه
شهرداری اردبیل – شهرداری رشت – علی دایی اردبیل
شهرداری تبریز – ذوب آهن اردبیل – اختصاصی تبریز
سایپا مشهد – شهدا امیر کلا – تختی مشهد
استیل البرز آق قلا – پدیده ساری – شهدا آق قلا
ذوب آهن قزوین – هدف بابلسر – رجایی قزوین