ملی پوشان تبریز 2 - شهدا شهرکرد 1
اجرائی کشوری

ملی پوشان تبریز ۲ – شهدا شهرکرد ۱

ملی پوشان تبریز 2 - شهدا شهرکرد 1 

هفته هجدهم ( پایانی ) لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور از روز یکشنبه در گروه اول و دوم آغاز و در روز دوشنبه با دیدارهای گروه سوم و چهارم پایان یافت.

در این دیدارها دیگر نماینده استان تیم ملی پوشان تبریز میزبان تیم شهدا شهر کرد بود که در نهایت تیم ملی پوشان توانست با نتیجه ۲ بر یک حریف را مغلوب سازد.

با توجه به نتایج بدست آمده در گروه اول تیمهای آلومینیوم سازی اراک ، کاسپین قزوین و  خیبر خرم آباد به دور دوم صعود کردند و ملی پوشان تبریز ، شهدا شهرکرد و البدر به لیگ دسته سوم سقوط کردند.

در گروه دوم تیمهای پارس جنوبی جم ، بعثت کرمانشاه و نسل ابومسلم رهپویان مشهد به دور بعد صعود کردند و تیمهای شاهین کیش ، وحدت قم و ملی حفاری اهواز به دسته پایین تر سقوط کردند.

در گروه سوم تیمهای استقلال آبی تهران ، شهرداری ارومیه و ایرانجوان خورموج به دور دوم صعود کرد و تیمهای تربیت ایلام شهرداری یاسوج و پرسپولیس شمال سقوط کردند.

در گروه چهارم تیمهای شهرداری زنجان، سپید رود رشت  و بهمن شیراز به دور بعد صعود کرد و تیمهای شهرداری دزفول ، گرند بجنود و گهر درود سقوط کردند.

جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور

ليگ دسته دوم فوتبال کشور گروه A

 

 

www.dsport.ir

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتياز

 ۱

آلومینیوم سازی اراک

۱۶

۹

۷

۰

۲۳

۸

۱۵

۳۴

۲

کاسپین قزوین

۱۶

۹

۳

۴

۱۸

۱۰

۸

۳۰

۳

خیبر لرستان

۱۶

۷

۶

۳

۱۹

۱۷

۲

۲۷

۴

آراد اصفهان

۱۶

۷

۴

۵

۱۶

۱۳

۳

۲۵

۵

صنعت ساری

۱۶

۵

۵

۶

۱۵

۱۷

۲-

۲۰

۶

کارون خوزستان

۱۶

۴

۳

۸

۱۸

۱۵

۳

۱۶

۷

پرسپولیس گناوه

۱۶

۴

۳

۹

۱۱

۱۸

۷-

۱۵

۸

 ملی پوشان تبریز

۱۶

۳

۶

۷

۱۸

۲۹

۱۱-

۱۵

۹

شهداي شهركرد

۱۶

۴

۲

۱۰

۱۶

۲۶

۱۰-

۱۴

۱۰

البدر (حذف)

 

ليگ دسته دوم فوتبال کشور گروه B

 

 

www.dsport.ir

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتياز

 ۱

پارس جم

۱۸

۷

۷

۴

۱۸

۱۳

۵

۲۸

۲

بعثت کرمانشاه

۱۸

۶

۱۰

۲

۱۴

۱۱

۳

۲۸

۳

نسل ابومسلم مشهد

۱۸

۶

۹

۳

۲۰

۱۶

۴

۲۷

۴

صنعت نفت آبادان

۱۸

۷

۵

۶

۲۱

۱۷

۴

۲۶

۵

هامون سازه زاهدان

۱۸

۷

۵

۶

۱۶

۱۳

۳

۲۶

۶

پیام وحدت مشهد

۱۸

۶

۷

۵

۱۷

۱۴

۳

۲۵

۷

ماشین سازی تبریز

۱۸

۵

۹

۴

۲۰

۱۹

۱

۲۴

۸

شاهین کیش

۱۸

۶

۵

۷

۲۶

۱۸

۸

۲۳

۹

وحدت قم

۱۸

۲

۸

۸

۱۱

۲۶

۱۵-

۱۴

۱۰

ملی حفاری اهواز

۱۷

۲

۶

۹

۱۴

۲۶

۱۲-

۱۲

 

ليگ دسته دوم فوتبال کشور گروه C

 

 

www.dsport.ir

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتياز

۱

شهرداری ارومیه

۱۶

۸

۴

۴

۲۳

۱۶

۷

۲۸

۲

استقلال آبی ب تهران

۱۶

۷

۶

۳

۲۵

۱۵

۱۰

۲۷

۳

ایرانجوان خورموج

۱۶

۷

۶

۳

۲۰

۱۳

۷

۲۷

۴

شهرداری کامیاران

۱۶

۸

۳

۵

۲۱

۱۶

۵

۲۷

۵

خلخال دشت

۱۶

۷

۵

۴

۱۷

۲۳

۴

۲۶

۶

کارگر بنه گز

۱۶

۵

۷

۴

۱۸

۱۵

۳

۲۲

۷

نفت امیدیه

۱۶

۵

۷

۴

۲۰

۱۸

۲

۲۲

۸

تربیت ایلام

۱۶

۳

۲

۱۱

۱۳

۲۷

۱۴-

۱۱

۹

شهرداری یاسوج

۱۶

۱

۲

۱۲

۹

۳۳

۲۴-

۵

۱۰

پرسپولیس شمال (حذف)

 

ليگ دسته دوم فوتبال کشور گروه D

 

 

www.dsport.ir

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتياز

 ۱

شهرداری زنجان

۱۶

۹

۵

۲

۲۴

۱۰

۱۴

۳۲

۲

سپید رود رشت

۱۶

۹

۴

۳

۲۷

۱۰

۱۷

۳۱

۳

بهمن شیراز

۱۶

۹

۴

۳

۱۷

۹

۸

۳۱

۴

خونه به خونه بابل

۱۶

۸

۴

۴

۱۶

۱۴

۲

۲۸

۵

هف سمنان

۱۵

۶

۳

۷

۲۲

۲۴

۲-

۲۱

۶

شهدای جویبار

۱۶

۳

۸

۵

۱۳

۱۷

۴-

۱۷

۷

الوند همدان

۱۶

۳

۶

۷

۱۴

۱۸

۴-

۱۵

۸

شهرداری دزفول

۱۶

۳

۵

۸

۱۳

۲۶

۱۳-

۱۴

۹

گرند بجنورد

۱۶

۱

۳

۱۲

۹

۲۶

۱۷-

۶

۱۰

گهر درود (حذف)