اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته شانزدهم تا هجدهم
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته شانزدهم تا هجدهم

 اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته شانزدهم تا هجدهم

کمیته مسابقات سازمان لیگ ، رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور را از هفته شانزدهم تا هجدهم اعلام کرد.

 

هفته شانزدهم


 یکشنبه 93/11/12ساعت 14


شاهین کیش-ماشین سازی تبریز-المپیک کیش
پیام وحدت مشهد-هامون سازه زاهدان-تختی مشهد
ملی حفاری اهواز-نسل ابومسلم رهپویان مشهد-اختصاصی حفاری
پارس جنوبی جم-صنعت نفت نوین آبادان – تختی جم
آذر خودرو قم-بعثت کرمانشاه –حیدریان قم


یکشنبه 93/11/12ساعت 14:15


شهدا شهرکرد-آلومینیوم سازی اراک – انقلاب شهرکرد
خیبر خرم آباد-پرسپولیس گناوه –تختی خرم آباد
صنعت ساری-آراد اصفهان – شهداء ساری
ملی پوشان تبریز-کاسپین قزوین – اختصاصی شهرداری تبریز


دوشنبه 93/11/13 ساعت 14


بهمن شیراز-شهرداری زنجان – حافظیه شیراز
شهرداری جویبار-هف سمنان – سراج کلا جویبار
گرند بجنورد-خونه به خونه مازندران – تختی بجنورد
الوند همدان-سپید رود رشت – مفتح همدان


دوشنبه 93/11/13 ساعت 14:15


شهرداری ارومیه-شهرداری یاسوج – تختی ارومیه
ایرانجوان خورموج-استقلال آبی ب تهران – تختی خورموج
نفت امیدیه-کارگر بنه گز – نفت امیدیه
تربیت ایلام-شهرداری کامیاران – تختی ایلام


هفته هفدهم


یکشنبه 93/11/19 ساعت 14


ماشین سازی تبریز–هامون سازه زاهدان – تختی تبریز
شاهین کیش-ملی حفاری اهواز-المپیک کیش
صنعت نفت نوین آبادان-پیام وحدت مشهد-تختی آبادان
نسل ابومسلم رهپویان مشهد-آذرخودرو قم-تختی مشهد
بعثت کرمانشاه-پارس جنوبی جم-انقلاب کرمانشاه


یکشنبه 93/11/19 ساعت 14:15


آلومینیوم سازی اراک-پرسپولیس گناوه-امام خمینی اراک
شهدا شهرکرد-صنعت ساری-انقلاب شهرکرد
کارون اهواز-خیبرخرم آباد-تختی اهواز
آراد اصفهان-ملی پوشان تبریز-قیام زرین شهر


دوشنبه 93/11/20 ساعت 14


شهرداری دزفول-شهردای زنجان-مجدیان دزفول
خونه به خونه مازندران-بهمن شیراز-هفت تیر بابل
هف سمنان-الوند همدان-تختی سمنان
سپید رود رشت-گرند بجنورد-عضدی رشت


دوشنبه 93/11/20 ساعت 14:15
شهرداری یاسوج-استقلال آبی ب تهران-تختی یاسوج
شهرداری ارومیه-نفت امیدیه-تختی ارومیه
کارگر بنه گز-تربیت ایلام-بهشتی بوشهر
شهرداری کامیاران-خلخال دشت خلخال-آزادی کامیاران


هفته هجدهم


یکشنبه93/11/26ساعت 14


ملی حفاری اهواز- ماشین سازی تبریز- اختصاصی حفاری
هامون سازه زاهدان- صنعت نفت نوین آبادان-المپیک زاهدان
آذرخودرو قم- شاهین کیش-مجدیان قم
پیام وحدت مشهد-بعثت کرمانشاه-تختی مشهد
پارس جنوبی جم-نسل ابومسلم رهپویان مشهد-تختی جم


یکشنبه93/11/26ساعت 14:15


صنعت ساری-آلومینیوم سازی اراک-شهدا ساری
پرسپولیس گناوه-کارون اهواز-سراجی گناوه
ملی پوشان تبریز-شهدا شهرکرد-اختصاصی شهرداری تبریز
خیبر خرم آباد-کاسپین قزوین-تختی خرم آباد


دوشنبه93/11/27ساعت14
شهرداری جویبار-شهرداری دزفول-سراج کلا جویبار
شهرداری زنجان-خونه به خونه مازندران-15خرداد زنجان
بهمن شیراز-سپید رود رشت-حافظیه شیراز
گرند بجنورد-هف سمنان-تختی بجنورد


دوشنبه93/11/27ساعت 14:15
نفت امیدیه-شهرداری یاسوج –نفت امیدیه
تربیت ایلام-شهرداری ارومیه-تختی ایلام
ایرانجوان خورموج-شهرداری کامیاران-تختی خورموج
خلخال دشت خلخال-کارگر بنه گز-تختی خلخال