شهرداری تبریز 0 - 0 كاسپین قزوین
اجرائی کشوری

شهرداری تبریز 0 – 0 كاسپین قزوین

شهرداری تبریز 0 - 0 كاسپین قزوین

در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم شهرداری تبریز در خانه به مصاف با تیم کاسپین قزوین رفت و در پایان هر دو تیم به نتیجه مساوی بدون گل بسنده کردند.