نتایج مسابقات لیگ برتر جوانان کشور و لیگ بزرگسالان استان
اجرائی کشوری

نتایج مسابقات لیگ برتر جوانان کشور و لیگ بزرگسالان استان

نتایج مسابقات لیگ برتر جوانان کشور و لیگ بزرگسالان استان

جعفر علیزاده مسؤول کمیته مسابقات اجرائی کشور اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ برتر جوانان کشور و لیگ بزرگسالان استان به شرح ذیل می باشد:

لیگ برتر جوانان کشور 

نفت آبادان۲- تراکتورسازی تبریز صفر

 

لیگ بزرگسالان استان

شیرین تک ۱- علم و ادب تبریز ۴