مس سونگون در مصاف با حریف خود نتیجه بازی را به برق شیراز واگذار کرد
اجرائی کشوری

مس سونگون در مصاف با حریف خود نتیجه بازی را به برق شیراز واگذار کرد

 مس سونگون در مصاف با حریف خود نتیجه بازی را به برق شیراز واگذار کرد

از هفته بیست و ششم و پایانی لیگ دسته دو فوتبال باشگاه های کشور تیم فوتبال مس سونگون ورزقان میهمان تیم برق شیراز بود.

در این دیدار تیم مس سونگون در مصاف با حریف خود برق شیراز پس از حملات پی در پی هر دو تیم مس سونگون با نتیجه دو بر صفر بازی را به حریف واگذار نمود.